வெள்ளி, 15 மே, 2015

ஏமாற்றுவதும் ஒரு கலைதான்! 28


மோசடி நிறுவனங்கள் பொது மக்களின் பணத்தை வெகு எளிதாக சுருட்ட முடிவதன் காரணம் மக்களின் நினைவாற்றல் குறைவும், குறைந்த நாட்களில் அதிக இலாபம் ஈட்டவேண்டும் என்ற பேராசையும் தான் என்பதில் யாருக்கும் இரு வேறு கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது.

ஞாயிறு, 10 மே, 2015

ஏமாற்றுவதும் ஒரு கலைதான்! 27





இந்த தொடர் பதிவின் 22 ஆம் பதிவில் பொன்ஃஜி திட்டம் பற்றி சொல்லும்போது அதுபோன்ற இன்னொரு திட்டமான கூம்பக (Pyramid) திட்டம் பற்றி பின்னர் பார்க்கலாம் என சொல்லியிருந்தேன். அதைப்பற்றி இப்போது பார்க்கலாம்.