செவ்வாய், 30 ஏப்ரல், 2019

மொழிபெயர்ப்புக் க(கொ)லை! 3


கலை இலக்கிய நூல்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கும் அறிவியல் நூல்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கு வேறுபாடு உண்டு என்று  முன்பே சொல்லியிருந்தேன்.

திங்கள், 22 ஏப்ரல், 2019

தொடரும் சந்திப்பு 7


இரயில் கோவை சந்திப்பை அடைந்ததும் இரயில் பெட்டியிலிருந்து இறங்கி வெளியே செல்ல முயன்றபோது கோவை சந்திப்பு நிலையம் முழுதும் மாறியிருந்ததைக் கண்டேன்.

வெள்ளி, 12 ஏப்ரல், 2019

மொழிபெயர்ப்புக் க(கொ)லை! 2


முந்தைய பதிவில், தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்த பொருளாதார பாடத்தில், குறிப்பிட்டிருந்த விலைவாசியைக் குறைக்க அரசிடம் விளயாட ஒரு பெரிய உருளை உள்ளது!’ என்ற சொற்றொடரை தந்திருந்தேன்.

வெள்ளி, 5 ஏப்ரல், 2019

தொடரும் சந்திப்பு 6


எங்களது பொள்ளாச்சி சந்திப்பு பற்றிய நண்பர் பாலுவின் விரிவான சுற்றறிக்கை கிடைத்த பிறகு, 30-08-2018 அன்று  பொள்ளாச்சி செல்லும் நாளுக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தபோது அந்த நிகழ்வில்  கலந்துகொள்ளமுடியாத சூழ்நிலை திடீரென ஏற்பட்டது.